Bau ketiak yang tidak sedap adalah masalah umum yang dapat mengganggu rasa percaya diri seseorang. […]